ประชุม-สัมมนา

จ.บุรีรัมย์

วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ณ โรงแรมอัลเวเรซ อำเภอเมืองบุรีรัมย์, จังหวัดบุรีรัมย์

จ.อุดรธานี

วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

จ.มหาสารคาม

วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ณ โรงแรมตักศิลา ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคามวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ชี้เป้าปัญหาจับตาแนวโน้ม ระบุมาตรการสำคัญลดคนไทยป่วย

ภาระโรคและภาระโรคจากปัจจัยเสียงของประชาชนไทย : ชี้เป้าปัญหาจับตาแนวโน้ม ระบุมาตรการสำคัญลดคนไทยป่วย พิการและเสียชีวิต 23 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 16.30 น. ณ ห้อง Topaz ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์และผ่านระบบออนไลน์

ภาระโรคและภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชาชนไทย

“ภาระโรคและภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชาชนไทย: ชี้เป้าปัญหา จับตาแนวโน้ม ระบุมาตรการสำคัญลดคนไทยป่วย พิการ และเสียชีวิต”

อบรมเชิงปฏิบัติการดัชนีประเมินสุขภาพประชากรแบบองค์รวม…

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ดัชนีประเมินสุขภาพประชากรแบบองค์รวม ปี ๒๕๖๔