ประชุม-สัมมนา

การอบรมการวินิจฉัยสาเหตุการตายจากข้อมูลเวชระเบียน…

การอบรมการวินิจฉัยสาเหตุการตายจากข้อมูลเวชระเบียน สำหรับแพทย์ และ การอบรมทีมสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลภาคสนาม โครงการศึกษาสาเหตุการตายของประชากรไทย มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ต้นสายปลายเหตุ ภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่คนไทยต้องแบกรับ

“ต้นสายปลายเหตุ ภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่คนไทยต้องแบกรับ” ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 8.00 – 16.40 น. ณ ห้องทิวลิป ชั้น 1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่

เสวนาวิชาการ “เปิดผลสำรวจสถานการณ์ภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย”

แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย
วันพุธที่ 6 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.30น. – 13.30 น ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ