All posts by: Adisak Naowarattanakorn

About Adisak Naowarattanakorn

จ.อุบลราชธานี

วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

จ.สุพรรณบุรี

วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ณ โรงแรมสองพันบุรี ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

จ.อ่างทอง

วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ณ ห้องประชุมรัตนศิริวิไล ชั้น 7 โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

จ.นครสวรรค์

วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

จ.บุรีรัมย์

วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ณ โรงแรมอัลเวเรซ อำเภอเมืองบุรีรัมย์, จังหวัดบุรีรัมย์

จ.อุดรธานี

วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี