ทีมงานนักวิจัยและกลุ่มผู้ช่วยวิจัยและสนับสนุนงานวิจัย

นักวิจัย

ทพญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ

นักวิจัยหลัก, หัวหน้าโครงการ
E-mail : kanitta@ihpp.thaigov.net
Tel : 025902383

กลุ่มผู้ช่วยวิจัยและสนับสนุนงานวิจัย

นางสาวกุลธิดา ราษฎร์ศิริ

E-mail : kullatida.r@ihpp.thaigov.net
Tel : 02 5902383

นางณัฏฐกานต์ ภูธรโยธิน

Email : natthakan.p@ihpp.thaigov.net
Tel : 02 590 2310