โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบนำร่องเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย กรณีการตายนอกสถานพยาบาลใน ๑๒ เขตสุขภาพ
 
 

กำหนดการลงนิเทศพื้นที่ดำเนินงาน

 1. 09.00-09.15 น.

  ประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบนำร่องเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย กรณีการตายนอกสถานพยาบาลใน 12 เขตสุขภาพ โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

 2. 09.15-09.40 น.

  ผลการศึกษาภาระโรคและภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2562 โดย ทีมจากสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

 3. 10.40-11.00 น.

  ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบนำร่องเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย กรณีการตายนอกสถานพยาบาลใน 12 เขตสุขภาพ ของพื้นที่ โดย ทีมจากสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

 4. 11.00-11.15 น.

  พักเบรก

 5. 11.15-12.00 น.

  นำเสนอปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินงาน และเปิดเวทีแลกเปลี่ยน ปัญหา และอุปสรรคของการดำเนินงาน โดย หัวหน้าทีมจังหวัด จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด / ทีมจากสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ผู้ดำเนินรายการ

 6. 12.00 – 13.00 น.

  พักรับประทานอาหารกลางวัน

 7. 13.0–16.00 น.

  การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)

  • ทีมสัมภาษณ์ จำนวน 8 – 10 ท่าน ทั้งจาก รพ. รพ.สต. และอื่นๆ
  • ทีมเวชระเบียน จำนวน 8 -10 ท่าน

จ.เชียงราย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 พ.ศ. 2566
ณ โรงแรม มาโย รีสอร์ท เชียงราย

Continue reading

จ.อุบลราชธานี

วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี Continue reading

จ.สุพรรณบุรี

วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ โรงแรมสองพันบุรี ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

Continue reading

จ.อ่างทอง

วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมรัตนศิริวิไล ชั้น 7 โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

Continue reading

จ.นครสวรรค์

วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ Continue reading

จ.บุรีรัมย์

วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ โรงแรมอัลเวเรซ อำเภอเมืองบุรีรัมย์, จังหวัดบุรีรัมย์
Continue reading

จ.อุดรธานี

วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี Continue reading

จ.มหาสารคาม

วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ โรงแรมตักศิลา ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคามวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม Continue reading