woman-1246587_1280

เรื่องโดย กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล การเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเสียชีวิต หากมองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลหรือครอบครัว แน่นอนว่าราคาที่ต้องจ่ายคือความเศร้าโศกเสียใจและรายจ่ายด้านสุขภาพ ทว่า ในภาพใหญ่ระดับประเทศ การเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเสียชีวิตของประชาชนส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ ทั้งต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม หนทางจัดการแก้ไขนั้นมีอยู่ แต่จะแก้ให้ตรงจุดก็ต้องรู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหน ในแวดวงคนทำงานด้านสุขภาวะ มีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ตัวหนึ่ง (ในเครื่องมือหลายๆ ตัว) ที่ใช้เป็นไม้บรรทัดวัดระดับปัญหาสุขภาวะในสังคม มันมีชื่อเรียกว่า DALYs:...

224433

เรื่องเล่าเก็บมาฝากจาก การลงพื้นที่สุรินทร์ สาเหตุการตาย ข้อมูลที่สำคัญ จากคนทำงานกลุ่มเล็กๆ   นายภุชงค์ อินทร์ชัย เล่าเรื่อง การลงพื้นที่เพื่อพัฒนาข้อมูลการตายในโรงพยาบาล วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2559 ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ ข้อมูลสาเหตุการตายเป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดนโยบายและจัดลำดับปัญหาสาธารณสุขเพื่อการควบคุมป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ...

Page 1 of 3123