รายงานการสำรวจค่าน้ำหนักภาวะสุขภาพของผู้ป่วย โดยใช้แบบสอบถาม EQ-5D ใน 5 กลุ่มโรค

รายงานการสำรวจค่าน้ำหนักภาวะสุขภาพของผู้ป่วย โดยใช้แบบสอบถาม EQ-5D ใน 5 กลุ่มโรค

  • Version
  • Download 1207
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date August 31, 2016
  • Last Updated September 1, 2017

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการสำรวจค่าน้ำหนักภาวะสุขภาพของผู้ป่วย โดยใช้แบบสอบถาม EQ-5D ใน 5 กลุ่มโรค :

เอชไอวี/เอดส์ เบาหวาน มะเร็งตับ

โรคหลอดเลือดสมอง และการบาดเจ็บ

ประจำปี 2552-2553


1482207224wpdm_EQ5Dfinalre2.pdf
1482207224wpdm_EQ5Dfinalre2.pdf

Download