ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบนำร่อง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบนำร่องเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย กรณีการตายนอกสถานพยาบาลใน ๑๒ เขตสุขภาพ

จ.เชียงราย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 พ.ศ. 2566ณ โรงแรม มาโย รีสอร์ท เชียงราย

จ.อุบลราชธานี

วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

จ.สุพรรณบุรี

วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ณ โรงแรมสองพันบุรี ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

จ.อ่างทอง

วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ณ ห้องประชุมรัตนศิริวิไล ชั้น 7 โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

จ.นครสวรรค์

วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

จ.บุรีรัมย์

วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ณ โรงแรมอัลเวเรซ อำเภอเมืองบุรีรัมย์, จังหวัดบุรีรัมย์

  • 1
  • 2