บทความสุขภาพ

AI ตัวเปลี่ยนเกมในระบบบริการทางการแพทย์ ความฝันหรือความจริง

เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนยุคใหม่ยิ่งขึ้น ไม่เว้นแม้แต่วงการแพทย์และระบบบริการสุขภาพ ปัจจุบันมี application ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพของประชาชนออกมาให้เลือกใช้บริการมากยิ่งขึ้น คำถามที่หลายคนอยากรู้คำตอบคือแล้ว AI

ปรากฏการณ์โรยไม่รู้บาน เมื่อเด็กทารกไทยต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

อัตราเจริญพันธุ์รวมต่ำ จำนวนเด็กแรกเกิดลดลงทุกปี จำนวนทารกเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วง เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ยังคงเสี่ยงกับภาวะทุพโภชนาการ คือ บทสรุปผลการศึกษาสถานการณ์การป่วย การตาย และภาระโรคในแม่และเด็กไทย พ.ศ. 2562 ที่โครงการศึกษาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย (BOD Thailand) จัดทำขึ้น

บุหรี่ แอลกอฮอล์ เหตุตายอันดับ 1-2 ชายไทย

เพิ่งได้มีโอกาสอ่าน 3 สาเหตุหลัก ของการเจ็บป่วยและตายก่อนเวลา ชายไทย คือ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ขณะที่หญิงไทย เป็น น้ำตาลในเลือดสูง น้ำหนักเกิน/โรคอ้วน ความดันสูง

การคาดการณ์ผลกระทบทางอ้อมจากการระบาดของโรค COVID-19…

การคาดการณ์ผลกระทบทางอ้อมจากการระบาดของโรค COVID-19 ต่อการตายที่เพิ่มขึ้นของมารดาและเด็ก ในประเทศรายได้ปานกลาง-ต่ำ “การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในปัจจุบันทำให้มีผู้เสียชีวิต

รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)…

รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและเอเชีย ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 อัพเดทสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

“เมื่อระดับการดื่มของประเทศลดลง ผู้คนอายุยืนยาวขึ้น…

“เมื่อระดับการดื่มของประเทศลดลง ผู้คนอายุยืนยาวขึ้น: กรณีศึกษาจากรัสเซีย” นายรักษพล สนิทยา และดร.ภญ.อรทัย วลีวงค์ นักวิจัย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เผยแพร่บทความเรื่อง