ข่าวประชาสัมพันธ์

D4H Monthly Report – May 2024

Civil Registration and Vital Statistics & Data Impact Thailand – Climate- and air quality-related health issues are a key concern in Thailand, accounting for about 31,000 deaths of Thai residents in 2019 according to WHO’S ambient air pollution estimates.

ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 1 อัตรา…

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่งนักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยด้านระบาดวิทยา สถิติ วิทยาศาสตร์ข้อมูล เพื่อปฏิบัติงานในโครงการศึกษาภาระโรค

เสวนาวิชาการ เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI

  เสวนาวิชาการ เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการวิจัยระบบสุขภาพในอนาคต เชิญท่านร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ “เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการวิจัยระบบสุขภาพในอนาคต” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.00 – 9.30 น.

สธ.ตรัง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ในการศึกษาภาระโรคระดับพื้นที่

สธ.ตรัง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ในการศึกษาภาระโรคระดับพื้นที่ : การประมาณค่าอายุคาดเฉลี่ยยและอายุคาดเฉลี่ยที่ปรับด้วยสุขภาพวิธีการศึกษาและแหล่งข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ในการศึกษาภาระโรคระดับพื้นที่

สธ. เผยการบาดเจ็บทางถนน โรคหลอดเลือดสมองและเบาหวาน…

สธ. เผยการบาดเจ็บทางถนน โรคหลอดเลือดสมองและเบาหวาน ทำคนไทยสูญเสียจากการตายก่อนวัยอันควร หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง เผยผลการศึกษาพบคนไทยสูญเสียปีสุขภาวะรวมกว่า 18.5 ล้านปี ส่วนใหญ่จากการตายก่อนวัยอันควรด้วยเหตุบาดเจ็บทางถนน