ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 1 อัตรา…

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่งนักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยด้านระบาดวิทยา สถิติ วิทยาศาสตร์ข้อมูล เพื่อปฏิบัติงานในโครงการศึกษาภาระโรค

เสวนาวิชาการ เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI

  เสวนาวิชาการ เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการวิจัยระบบสุขภาพในอนาคต เชิญท่านร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ “เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการวิจัยระบบสุขภาพในอนาคต” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.00 – 9.30 น.

สธ.ตรัง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ในการศึกษาภาระโรคระดับพื้นที่

สธ.ตรัง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ในการศึกษาภาระโรคระดับพื้นที่ : การประมาณค่าอายุคาดเฉลี่ยยและอายุคาดเฉลี่ยที่ปรับด้วยสุขภาพวิธีการศึกษาและแหล่งข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ในการศึกษาภาระโรคระดับพื้นที่

สธ. เผยการบาดเจ็บทางถนน โรคหลอดเลือดสมองและเบาหวาน…

สธ. เผยการบาดเจ็บทางถนน โรคหลอดเลือดสมองและเบาหวาน ทำคนไทยสูญเสียจากการตายก่อนวัยอันควร หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง เผยผลการศึกษาพบคนไทยสูญเสียปีสุขภาวะรวมกว่า 18.5 ล้านปี ส่วนใหญ่จากการตายก่อนวัยอันควรด้วยเหตุบาดเจ็บทางถนน

จีนส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพข้อมูล

จีนส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพข้อมูล ระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ (CRVS) กับไทย หวังทำโครงการความร่วมมือในอนาคต วันที่ 24 – 25 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะศึกษาดูงานจากศูนย์ควบคุมโรคสาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงาน

สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานจากศูนย์ควบคุมโรคสาธารณรัฐประชาชนจีน และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าศึกษาดูงานระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ (CRVS) วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 – 13.00 น.