เสวนาวิชาการ เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI

เสวนาวิชาการ เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI

 

เสวนาวิชาการ เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการวิจัยระบบสุขภาพในอนาคต เชิญท่านร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ “เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการวิจัยระบบสุขภาพในอนาคต” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.00 – 9.30 น.
More info : http://tinyurl.com/3vdjfej3