ข่าวสารประชุมและสัมมนาองค์กร

เสวนาวิชาการ “เปิดผลสำรวจสถานการณ์ภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย”

แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย วันพุธที่ 6 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.30น. – 13.30 ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ Continue reading

  • 1
  • 2