รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)…

รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)…

รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและเอเชีย ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 อัพเดทสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

บรูไน

 • ไม่มีการรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ในบรูไน (15/06/63)
 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 141 ราย

กัมพูชา

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 126 ราย ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563

อินโดนีเซีย

 • มียอดผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 1,017 ราย ผู้เสียชีวิตจำนวน 64 ราย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดอยู่ที่ 39,294 ราย และเสียชีวิตสะสมทั้งหมด 2,198 ราย

ลาว

 • ไม่มีการรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ในลาว (15/06/63)
 • มีการรายงานผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 19 ราย

มาเลเซีย

 • มียอดผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 41 ราย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดอยู่ที่ 8,494 ราย และเสียชีวิตสะสมทั้งหมด 121 ราย

พม่า

 • มียอดผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 1 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 262 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 6 ราย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

ฟิลิปปินส์

 • มียอดผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 490 ราย ผู้เสียชีวิตจำนวน 10 ราย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดอยู่ที่ 26,420 ราย และเสียชีวิตสะสมทั้งหมด 1,098 ราย

สิงคโปร์

 • มียอดผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 214 ราย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ทำให้สิงคโปร์มียอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดอยู่ที่ 40,818 ราย
 • มียอดผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 407 ราย ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ทำให้สิงคโปร์มียอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดอยู่ที่ 40,604 ราย
 • มียอดผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 347 ราย ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2563 ซึ่งในจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ทั้งหมด มีแค่ 5 ราย เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ ที่เหลือมาจากหอพักแรงงานต่างด้าว ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมดอยู่ที่ 40,197 ราย

ไทย

 • ไม่มีการรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ในไทย (15/06/63)
 • มีการรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ภายในประเทศจำนวน 1 ราย ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ทำให้ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดอยู่ที่ 3,135 ราย

เวียดนาม

 • ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 กระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามได้ประกาศจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งหมดอยู่ที่ 334 ราย โดยในจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด มีผู้ป่วยติดเชื้อจำนวน 323 รายที่รักษาหายและได้รับการปล่อยตัวแล้ว ผู้ติดเชื้อสองรายล่าสุดเป็นผู้เดินทางกลับมาจากจีนและมาเลเซีย
 • ไม่มีการรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ในเวียดนาม (14/06/63)
 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 334 ราย ไม่มียอดผู้เสียชีวิต ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2563

———————————–

อัพเดทสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในประเทศในภูมิภาคเอเชีย

อัฟกานิสถาน

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 25,527 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 476 ราย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

บังคลาเทศ

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 90,619 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 1,209 ราย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

บาห์เรน

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 19,013 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 46 ราย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

จีน

 • มีการรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ภายในประเทศจำนวน 49 ราย ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ทำให้จีนมียอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดอยู่ที่ 83,221 ราย

ติมอร์-เลสเต

 • ไม่มีการายงานผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ฮ่องกง

 • มีการรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ภายในประเทศจำนวน 3 ราย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ทำให้จีนมียอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดอยู่ที่ 1,113 ราย

อินเดีย

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 343,026 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 9,915 ราย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

อิหร่าน

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 189,876 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 8,950 ราย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

อิรัก

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 21,315 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 652 ราย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

ญี่ปุ่น

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 17,502 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 925 ราย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

จอร์แดน

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 979 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 9 ราย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

คาซักสถาน

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 14,809 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 81 ราย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

คูเวต

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 36,431 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 298 ราย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

คีร์กีซสถาน

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 2,372 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 27 ราย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

เลบานอน

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 1,464 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 32 ราย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

มาเก๊า

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 45 ราย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

มัลดีฟส์

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 2,065 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 8 ราย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

มองโกเลีย

 • ไม่มีการรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2563
 • มีการรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ภายในประเทศจำนวน 3 ราย ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ทำให้มองโกเลียมียอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดจำนวน 197 ราย

เนปาล

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 6,211 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 19 ราย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

เกาหลีเหนือ

 • เกาหลีเหนือประกาศปล่อยตัวผู้คนหลายพันคนจากการกักกันตัว รวมถึงชาวต่างชาติทั้งหมด 3 คน
 • สายการบินประจำชาติแอร์โครยอของเกาหลีเหนือ จะทำการเปิดเที่ยวบินพิเศษจากกรุงเปียงยางไปยังเมืองวลาดิวอสตอกของรัสเซียสำหรับเจ้าหน้าที่การฑูตและเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศที่ต้องการเดินทางกลับบ้าน
 • เกาหลีเหนือได้ทำการประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนทั้งหมด

โอมาน

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 24,524 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 108 ราย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

ปากีสถาน

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 144,478 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 2,729 ราย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

ปาเลสไตน์

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 505 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 3 ราย ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2563

กาตาร์

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 80,876 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 76 ราย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

รัสเซีย

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 537,210 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 7,091 ราย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

ซาอุดิอาระเบีย

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 132,048 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 1,011 ราย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

เกาหลีใต้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 12,155 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 278 ราย ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563
 • ไม่มีการรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563
 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 12,085 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 277 ราย ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2563

ศรีลังกา

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 1,905 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 11 ราย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

ไต้หวัน

 • มียอดผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 2 ราย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ทำให้ไต้หวันมีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดอยู่ที่ 445 ราย
 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 443 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 7 ราย ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563

ตุรกี

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 179,831 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 4,825 ราย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 42,636 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 291 ราย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

อุซเบกิสถาน

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 5,263 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 19 ราย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

เยเมน

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศทั้งหมด 844 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 208 ราย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.aseanbriefing.com/news/coronavirus-asia-asean-live-updates-by-country/

ข้อมูลจากเว็บ ASEAN Briefing เขียนโดย Dezan Shira & Associates