ชี้เป้าภาระโรค ลดเสี่ยง เตรียมพร้อมเพื่อลูกรัก

ชี้เป้าภาระโรค ลดเสี่ยง เตรียมพร้อมเพื่อลูกรัก

ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาภาระโรคผ่านช่องทางออนไลน์ (Webinar) เรื่อง “ชี้เป้าภาระโรค: ลดเสี่ยง เตรียมพร้อมเพื่อลูกรัก” ผ่านโปรแกรม Zoom

และ Facebook Live: Burden of Disease [BOD]โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มแม่และเด็ก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ เป็นประธาน และ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ ดร.พญ.สายพิณ โชติวิเชียร ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร
ศ.พญ.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล และ พญ.ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจมากมาย เช่น สถานการณ์แนวโน้มการป่วย ตายในแม่และเด็กเทียบกับสถานการณ์โลกเป็นอย่างไร? แนวทางในการลดการป่วย ตาย รวมถึงประเด็นในด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โภชนาการของเด็กเล็กและหญิงตั้งครรภ์ การเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์ ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลสุขภาพของแม่และเด็กอีกมากมาย

ดูย้อนหลัง https://fb.watch/mlHEImd9aL/