ชี้เป้าปัญหาจับตาแนวโน้ม ระบุมาตรการสำคัญลดคนไทยป่วย

ชี้เป้าปัญหาจับตาแนวโน้ม ระบุมาตรการสำคัญลดคนไทยป่วย

ภาระโรคและภาระโรคจากปัจจัยเสียงของประชาชนไทย : ชี้เป้าปัญหาจับตาแนวโน้ม ระบุมาตรการสำคัญลดคนไทยป่วย พิการและเสียชีวิต 23 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 16.30 น. ณ ห้อง Topaz ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์และผ่านระบบออนไลน์

สแกนเพื่อลงทะเบียน