จ.เชียงราย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 พ.ศ. 2566
ณ โรงแรม มาโย รีสอร์ท เชียงราย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินงานและสรุปการดำเนินงานในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ภุชงค์ ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนารูปแบบนำร่องเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย กรณีการตายนอกสถานพยาบาลใน 12 เขตสุขภาพ ณ โรงแรม มาโย รีสอร์ท เชียงราย