ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 1 อัตรา…

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่งนักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยด้านระบาดวิทยา สถิติ วิทยาศาสตร์ข้อมูล เพื่อปฏิบัติงานในโครงการศึกษาภาระโรค Continue reading

เสวนาวิชาการ เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI

 

เสวนาวิชาการ เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการวิจัยระบบสุขภาพในอนาคต เชิญท่านร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ “เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการวิจัยระบบสุขภาพในอนาคต” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.00 – 9.30 น. Continue reading

สธ.ตรัง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ในการศึกษาภาระโรคระดับพื้นที่

ธ.ตรัง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ในการศึกษาภาระโรคระดับพื้นที่ : การประมาณค่าอายุคาดเฉลี่ยยและอายุคาดเฉลี่ยที่ปรับด้วยสุขภาพวิธีการศึกษาและแหล่งข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ในการศึกษาภาระโรคระดับพื้นที่ Continue reading

สธ. เผยการบาดเจ็บทางถนน โรคหลอดเลือดสมองและเบาหวาน…

สธ. เผยการบาดเจ็บทางถนน โรคหลอดเลือดสมองและเบาหวาน ทำคนไทยสูญเสียจากการตายก่อนวัยอันควร หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง เผยผลการศึกษาพบคนไทยสูญเสียปีสุขภาวะรวมกว่า 18.5 ล้านปี ส่วนใหญ่จากการตายก่อนวัยอันควรด้วยเหตุบาดเจ็บทางถนน Continue reading

จีนส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพข้อมูล

จีนส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพข้อมูล ระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ (CRVS) กับไทย หวังทำโครงการความร่วมมือในอนาคต วันที่ 24 – 25 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะศึกษาดูงานจากศูนย์ควบคุมโรคสาธารณรัฐประชาชนจีน Continue reading

สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงาน

สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานจากศูนย์ควบคุมโรคสาธารณรัฐประชาชนจีน และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าศึกษาดูงานระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ (CRVS) วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 – 13.00 น. Continue reading

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “คุณภาพข้อมูลการตายและแนวทางการพัฒนา”

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “คุณภาพข้อมูลการตายและแนวทางการพัฒนา” แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ดำเนินงาน Continue reading

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่าย…

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายระดับพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 9 แผนงานพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทยภายใต้มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ Continue reading

ข่าวสาร Social feeds